Czym jest starodruk?

Aby dowiedzieć się, czym jest starodruk, warto poznać jego historię. Pierwsze z nich, czyli najstarsze powstały przed 1501 rokiem, a określa się je mianem inkunabuły. Starodruki to inaczej stare druki – publikacje, które drukowano z okresu od wynalezienia druku do końca osiemnastego wieku. Są to między innymi książki, mapy, broszury, a także wszelkie podobne dokumenty. […]