Michelangelo Merisi da Caravaggio to najbardziej znany malarz barokowy na świecie. Tworzył od 1593-1610 roku, a działał głównie w Rzymie, Neapolu, na Malcie oraz Sycylii. W swoich dziełach wyrzekł się piękna ludzkiego ciała, które było idealizowane przez malarzy renesansowych. Był reformatorem malarstwa europejskiego na przełomie XVI i XVII wieku.

Caravaggio to wspaniały malarz i człowiek o niesamowitym talencie. Stworzył wiele wybitnych dzieł, które uważa się za jedne z największych osiągnięć w historii sztuki barokowej. W wieku XVIII i XIX na chwilę o nim zapomniano, jednak odkryto go na nowo w XX stuleciu. Obecnie uznaje się go za wielkiego artystę, którego zna i ceni cały świat. Oczywiście dzięki ogromnej pasji i zaangażowaniu odniósł w swoim życiu wielki sukces.

Życiorys artysty – najważniejsze wydarzenia

Caravaggio urodził się 19 września 1571 roku w Mediolanie, a zmarł 18 lipca 1610 roku w Porto Ercole – w wieku trzydziestu jeden lat. W latach 1584-1588 uczył się u Simona Peterzana, włoskiego malarza. Kilka lat później, czyli w 1592 roku przybył do Rzymu, gdzie najął się za rzemieślnika u Giuseppego Cesariego. W tym okresie artysta malował w swoim warsztacie kwiaty i owoce.

W 1599 roku uzyskał zlecenie na dekoracje kaplicy Contarellich, znajdującej się w kościele św. Ludwika Króla Francji. Dzieła, które ukończył w 1600 roku – Męczeństwo św. Mateusza i Powołanie św. Mateusza wywołały sensacje. Po ich publicznej prezentacji Caravaggio uzyskał szereg różnych zleceń na dzieła.

Za co był ceniony najbardziej znany malarz barokowy na świecie?

Najbardziej znany malarz barokowy na świecie, czyli Caravaggio był ceniony przede wszystkim za innowacyjne podejście do malarstwa. A obejmowało ono dramatyzm, realizm, a także świetne opanowanie światła i cienia. Za życia uznawano go za postać tajemniczą, a zarazem fascynującą. Artysta stworzył liczne dzieła, które znajdują się w wielu miejscach na świecie. Miały one bardzo duży wpływ na rozwój sztuki barokowej.

Ważne dzieła Caravaggio

Do najważniejszych i najbardziej znanych dzieł barokowego artysty należą przede wszystkim obrazy o takich tytułach, jak:

„Chłopiec obierający owoce” z roku 1592

Źródło: commons.wikimedia.org

„Chory Bachus”, powstały w latach 1593-1594

Źródło: commons.wikimedia.org

„Chłopiec gryziony przez jaszczurkę” namalowany w roku 1594

Źródło: commons.wikimedia.org

„Chłopiec z koszem owoców” stworzony na przestrzeni 1593-1594 roku

Źródło: commons.wikimedia.org

„Odpoczynek w czasie ucieczki do Egiptu”, który powstał w latach 1592-1594

Źródło: commons.wikimedia.org

„Lutnista” z 1596 roku

Źródło: commons.wikimedia.org

„Judyta odcinająca głowę Holofernesowi” namalowany w latach 1598–1599

Źródło: commons.wikimedia.org

Wielki barokowy artysta

Caravaggio był włoskim barokowym artystą, który w swojej dziedzinie odniósł ogromny sukces. Posiadał niezwykły talent artystyczny i wyjątkowy styl, dzięki któremu nigdy nie zostanie zapomniany. Jego dzieła podziwiają ludzie z całego świata, gdyż są naprawdę niezwykłe. Caravaggio to jeden z najbardziej znanych malarzy barokowych, który bez wątpienia zapisał się w historii sztuki.